Linggo, Hunyo 19, 2005

Si Islaw Palitaw ay...

isang old glory, naubusan ng swerte.
kinalimutan at biglang naturete.
ang ogag kasi kaya nangangamote.
sadsad sa bangketa, wawang bangkarote.

isa-isang bagay, isa-isang araw.
nakikita ko na, ang ako at ikaw.
pasasaan ba at magiging malinaw
si islaw palitaw, lumubog, lilitaw!


Walang komento: