Sabado, Agosto 13, 2005

Kailan Sasapat ang Paghihintay at paghahanap?

Sa Balak Kong Pagpunta sa Bukid

Lamberto T. Antonio


Nagsusulat ako habang nananaginip.
May kalabaw na naghihitay sa tagak.
May dalagang naghahanap ng lilik.

Nananaginip ako habang nagsusulat.
May kalabaw na naghihitay ng dalaga.
May tagak na naghahanap ng lilik.

Nagsusulat ako habang nananaginip.
May dalagang naghihitay ng tagak.
May lilik na naghahanap ng kalabaw.

Nananaginip ako habang nagsusulat.
Nagsusulat ako habang nananaginip.
Kailan sasapat ang paghihintay at paghahanap?

Walang komento: