Sabado, Disyembre 29, 2007

BitBulaklak


BitBulaklak
Originally uploaded by yosibreak

Ito ang kinalabasan ng ekperimento. Gamit ang Canon 400D *ahem* *ahem* ;)

1 komento:

qroon ayon kay ...

Walang kayabang-yabang :P

Mayaman! May digital SLR :)