Miyerkules, Hunyo 08, 2005

go not gently

may mga bagay na hindi natin kayang isuko. mga bagay na ikamamatay nating ipaglaban. yung hindi natin kayang tanggapin na mawawala at kung tiyak na mawawala na'y hindi natin matatanggap nang nakatunganga. yung kailangang may gawin. para kung tuluyan nang mawala, masasabi mong ginawa mo na ang lahat para sa bagay na yon. at kung talagang hindi na kaya, masasabi mo sa sarili balang araw na ginawa mo ang lahat para sagipin ito. may ganyang bagay.

tulad ng pag-ibig.


DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT

dylan thomas


Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Walang komento: