Biyernes, Disyembre 09, 2005

Alam ko mang may hangganan ang bulaklak
(Para Kay E.)

Alam ko mang may hangganan ang bulaklak at halakhak
At alam mong dumarating ang tag-araw nang palihim,
Ano itong uhaw, mortal at masidhi,
At sa ngayo'y di-matighaw ng bumuhos na luningning?

Anung bigat ng taglagas na naimbak sa dibdib ko!
Waring yagit, plema't latak ng tagsibol
Na bagama't sasandali ang luntian at silakbo
Ay dapat kong ipagdusa't habang-buhay na iburol.

Dasal ngayo'y isang gabing darating ka;
Lilinisin mo ang puso't tatanggalan ng alabok,
Huhugasan mo ang dila't lalamunan
Na lumansa sa serbesa't sinaunang pampaantok.

Alam mo bang may tulad mong hindi pansin kung kaharap
At kung tiyak na wala na'y saka laging hinahanap?


-Rio Alma

Walang komento: