Martes, Enero 29, 2008

Langaw


langaw
Originally uploaded by yosibreak

Makulit langaw,
Paglaki bangaw,
Pagtanda ikaw.

(Tugmaan ng mga bata circa 1985)

====

Langaw
ni Romulo P. Baquiran

Huwag na huwag magtaka,
dumadami kami dahil sa iyo.
Imbitado kami sa pista mo.
Bugawin man kami sa mesa,
hinandugan naman sa basurahan
ng higit pa sa kailangan namin.
Kumikiwal kaming nagdiriwang
sa di mo inaaming kadiwaraan.
At buwisit na buwisit ka kung bakit
gayon kaprolipiko ang lahi ko?
Ano ang silbi ng kemikal,
elektrikal, mekanikal na desimasyon?
Sa totoo lamang, hawak mo
ang timbangan ng katarungan:
sa kabila--ang wasiwas ng kamatayan,
sa isa pa--ang biyayang kadiwaraan.
Ikaw tuloy ang imaheng nakikita namin:
daan-daan, bumabangga
sa napakalinaw na langit
ng iisa nating kaligiran.

21 Setyembre 2002

===

Walang komento: